o nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   podpořené projekty   fotogalerie   stížnosti   obsah
Dnes má svátek


 Významné projekty

   projekt Phare 2003 – Šance pro všechny


 Obsah


   předmět projektu

   výsledky projektu

   role organizace

   náklady projektu

   stěžejní aktivity

   výstupy veřejnosti


 • Jako partnerká organizace jsme se zapojili do projektu "Phare 2003 – Šance pro všechny" s jeho realizátorem OS-LIPKA.. V rámci tohoto projektu byl vytvořen informačni bulletin naší organizace v počtu 200 ks a informační a navigační systém. Dalším cílem tohoto projektu je zvýšit odbornou způsobilost sociálních pracovníků zařízení v oblasti zavádění standartů sociálních služeb, zvýšení kvality pracovních postupů a přístupů k uživateli sociálních služeb.


      projekt Phare 2003 – Šance pro všechny
      Rozvoj lidských zdrojů, zavádění standardů sociálních služeb


          Předmět a umístění projektu

 • Zavádění standardů kvality sociálních služeb do každodenní praxe umožní člověku v nepříznivé sociální situaci zůstat rovnocenným členem společnosti s pocitem zodpovědnosti za svůj život. Cílem předloženého projektu je posílení sociálních služeb poskytovaných ve městě Prostějově, zvýšení odborné způsobilosti a kvalifikace poskytovatelů, vytvoření základního manuálu standardů v zapojených organizacích, veřejného informačního systému pro uživatele, zkvalitnění a zpřístupnění sociálních služeb všem osobám ohroženým sociální exkluzí. Cílovou skupinou jsou jednotlivci, poskytovatelé služeb a jejich zaměstnanci, uživatelé těchto služeb (děti, mládež a dospělí se zdravotním postižením, oběti domácího násilí, senioři,lidé ohroženi návykovými látkami). Hlavními aktivitami je vzdělávání zaměstnanců zařízení zaměřených na prevenci sociálního vyloučení, podpora zavádění standardů, vytvoření veřejného informačního systému, atd.

 • Primárním cílem předloženého projektu je posílení a zvýšení kvality sociálních služeb zaměřených na integraci osob ohrožených sociální exkluzí, vytváření a naplňování plánů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb v konkrétních zařízeních, zavádění standardů kvality sociálních služeb, řešení problematických oblastí a zavádění nových postupů a přístupů k uživatelům sociálních služeb.

 • Zvyšování kvality pracovních postupů a přístupů k uživatelům zajištěním vzdělávacích cyklů pro pracovníky zařízení sociálních služeb.


          Výsledky projektu

 • Realizace projektu byla zahájena 14. dubna 2005, ve spolupráci s realizátorem projektu OS-LIPKA a s další partnerskou organizací :
  • agentura domácí péče SANCO

 • Do přípravy projektu i vlastní realizace se zapojily spolupracující organizace
  • Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální pracoviště Prostějov
  • OS Podané ruce, víceúčelové kontaktní centrum Želva Prostějov
  • OS Fond ohrožených dětí
  • OS Ochrana nenarozeného života
  • Město Prostějov


          Role organizace a stupeň zapojení do realizace projektu

 • OS LIPKA je předkladatelem projektu, žadatelem i vlastním realizátorem. Projekt realizujet ve spolupráci s uvedenými partnerskými organizacemi.


          Náklady projektu

 • Celkové náklady na realizaci projektu činí 38.595, grant z prostředků EU poskytnut ve výši 100 % celkových nákladů.


          Stěžejní aktivity projektu

 • Vzdělávací aktivity, semináře, kurzy:
  • modulové vzdělávání k zavádění standardů kvality sociálních služeb ukončené osvědčením
  • pracovní semináře a interní workshopy ke "sandardům"
  • zdravotně ošetřovatelský kurz, ukončený zkouškou a vydáním osvědčení
  • komunikační jazykový kurz
  • kurz výpočetní techniky
  • odborné semináře s terapeutickým zaměřením - arteterapie, erghoterapie, relaxační techniky, psychosociální rehabilitace, komunikační dovednosti
  • motivační kurz pro nezaměstnané


          Navazující a rozšiřující aktivity:

 • městská konference poskytovatelé sociální služeb
 • metodické výjezdy, návštěvní dny
 • supervize


          Výstupy pro veřejnost:

 • vydání mapy bezbariérových tras a objektů ve městě Prostějově a blízkém okolí
 • vydání průvodce sociálními službami v Prostějově
 • městská konference se zobecněním výstupů z realizace projektu  Podpořené projektyo nás   aktuality   stanovy   aktivity   dokumenty   informace   podpořené projekty   fotogalerie   stížnosti   obsah  G R A N T Y    a    s p o n z o ř i